Loading ...
close
عکس

پانسمان‌های ثانویه ی کیتوتک

پانسمان‌های ثانویه  کیتوتک برای تثبیت پانسمان‌های اولیه  و نگه داری آن‌ها در محل مورد نظر استفاده شده و رطوبت بهینه زخم را فراهم می‌کنند.

در روش ترمیم زخم صحیح با محصولات کیتوتک، ابتدا زخم با سیلوسپت ضدعفونی شده و سپس با توجه به سایز، میزان ترشحات و درجه زخم، پانسمان ترمیم مناسب انتخاب شده و در محل زخم قرار می‌گیرد. سپس زخم با پانسمان ثانویه مناسب پوشانده می‌شود.

این پانسمان‌ها به دو گروه پانسمان‌های جاذب و چسب‌های محافظتی تقسیم می‌شوند:

 

پانسمان‌های جاذب

کیتوتک  کیتوپد

کیتوتک  کیتوابزوربنت

 

چسب‌های محافظ

کیتوتک  کیتواستریپ

کیتوتک  کیتوترانس

کیتوتک  ترانس آی.وی

کیتوتک  کیتوترانس پد

کیتوتک  کیتوپور

کیتوتک  کیتوفیکس

کیتوتک  چسب زخم پیشرفته

 

منابع

 

  Kordestani, Soheila S., Shahrezaee. M, Tahmasbi.M.N., Hajimahmodi.H, Hahi Ghasemali.D., Abyaneh.M.S." A randomized controlled trial on the effectiveness of an advanced wound dressing used in Iran." Journal of wound care 17, no.7 (2008):323-327.

 


 

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com