Loading ...
close

 

کیتوسل فوق نازک

کیتوسل UT پد فوق نازک بندآوردنده خونریزی است که به شکل موثرتری خونریزی را بند می آورد. یک لایه از خونریزی فوق نازک به اندازه چهار لایه از کیتوسل اثربخشی دارد، از این روی می تواند در جراحی های مغز و اعصاب به کار برده شود. در مدت یک دقیقه فرایند هموستاز با آن تکمیل می شود و شما می توانید پس از آن به مدیریت حرفه ای عمل جراحی با اطمینان خاطر بپردازید.

 

ماده موثره :

سلولز اکسید شده بازیافتی(بافته نشده)

 

 ویژگی و مزایا :

  بندآوردن سریع خونریزی کمتر از یک دقیقه
 قابل جذب در بدن
 استریل
 زیست سازگار 
        فاقد سمیت ژنی (استاندارد ایزو 3-10993)
        فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
       
فاقد اثرات جانبی پس از ایمپلنتیشن (استاندارد ایزو 6-10993)
        فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)
        فاقد سمیت سیستمیک (سمیت حاد و تحت مزمن) (استاندارد ایزو 11-10993) 


   تحت پوشش بیمه

 

موارد استفاده :

   جراحی مغزو اعصاب

  لاپاراسکوپی

 

 

 

 

2- کیتوسل فوق نازک را بر روی محل خونریزی قرار دهید.

1- ارگان آسیب دیده را از خون و سایر ترشحات تا حد امکان پاک نمایید.

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com