Loading ...
close

 

هموفوم

هموفوم، اسفنج بندآورنده خونریزی تهیه شده از بیوپلیمرهای طبیعی جهت کنترل خونریزی در بیماران دیالیزی  است  که در کمتر از یک دقیقه خون را بند می آورد.

 

ماده موثره :

 سلولز اکسید شده بازیافتی

 

ویژگی و مزایا :

  بندآورندن خونریزی کمتر از یک دقیقه

  انعطاف پذیر

  کاربرد ساده

  زیست سازگار

       فاقد سمیت ژنی (استاندارد ایزو 3-10993)

       فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)

       فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)

       فاقد سمیت سیستمیک (سمیت حاد و تحت مزمن) (استاندارد ایزو 11-10993)

 

  قابلیت جذب خون تا 8 برابر وزن اولیه محصول

  تحت پوشش بیمه

 

موارد استفاده :

  مناسب برای بیماران دیالیزی
  همودیالیز

 

 

 

 

روش استفاده :

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="color:#6e6e70;">روش استفاده :</span></span></span></p>

4-پس از بندآمدن خونریزی با کیتوترانس آن را فیکس نمایید.

3- به مدت 3 تا 5 دقیقه فشار ملایمی را وارد آورید.

 2- در حالیکه هموفوم بر روی دسیله شریانی قرار دارد،آنرا به آرامی خارج کنید.

1-محل موردنظر را با اسپری سیلوسپت زخم ضدعفونی کنید.

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com