Loading ...
close

 

 

کیتو کاویتی

کیتوکاویتی یک پانسمان اولیه بیواکتیو جاذب است که برای زخم های عمیق و حفره ای پرترشح می باشد. این پانسمان با ساختار سه بعدی در یک پوشش متخلخل و غیر چسبنده با درجه پزشکی قرار دارد.

 

ماده موثره :
N-acetyl – D- Glucosamine

 

ویژگی و مزایا :
  افزایش سرعت ترمیم زخم
  قدرت جذب بسیار بالا و غیرچسبنده
  زیست سازگار
       فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
       فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)

  میزان جذب مایع شبیه سازی شده بدن= بیش از 200%

 

موارد استفاده :
  زخم های عفونی و پرترشح مانند:
  زخم بستر
  زخم دیابتیک
  زخم های عروقی

 

 

 

 

1- زخم را با محلول سیلوسپت ضدعفونی کرده و از خشک کردن آن خودداری نمایید.

2- کیتوکاویتی را داخل حفره قرار دهید . سطح زخم را با کیتوابزوربنت بپوشانید و آن را با کیتوترانس ثابت نمایید.

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com