Loading ...
close

 

کلسیم آلجینات

 

کلسیم آلجینات یک پانسمان  بسیار جاذب بوده و به خاطر حضور یون های کلسیم در آن وقتی در تماس با یون های سدیم ترشحات زخم قرار می گیرد، به تدریج یک ژل نرم مر طوب مناسب برای ترمیم زخم فراهم می آورد.

ماده موثره :
کلسیم آلجینات

ویژگی و مزایا :
  زیست سازگار
  به زخم نمی چسبد و به راحتی از محل برداشته می شود .
  ایجاد محیط مرطوب مناسب در سطح زخم
  زیست سازگار
          فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
          فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)

  میزان جذب مایع شبیه سازی شده بدن= بیش از 800%
  تا 20 برابر وزن خود مایعات را جذب کند

موارد استفاده :
  مناسب برای کلیه زخم های حفره ای یا تونلی با ترشح زیاد (بدون بافت نکروزه)
  زخم بستر
  السر پا
  زخم های دیابتیک
  سوختگی های درجه 2
  سینوس پایلونیدال

 

فروشگاه

   هشدار :


  کلسیم آلجینات پس از اینکه کاملا به صورت ژل درآمد، باید آنرا تعویض نمود. تعویض آن در مراحل اولیه هر 24 ساعت یکبار و بعد با کم شدن ترشحات و آغاز روند ترمیم هر 48 ساعت یکبار انجام می شود.
  از آلجینات برای زخم های خشک، زخم های پوشیده از اسکار، کاشت جراحی، و یا در سوختگی درجه سوم استفاده نمی شود.

 

 

روش استفاده :

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com