Loading ...
close

 

 

کیتواسکار

اسکار در محل جوش خوردن حاشیه های زخم تشکیل می شود و بخشی از مکانیسم طبیعی بدن برای ترمیم زخم ها تا زمان رسیدن به استحکام مطلوب بافت است. کیتواسکار بدون ایجاد بافت اسکار یا حداقل اسکار اثر مثبتی بر بهبود زخم دارد.  


ماده موثره :
N-acetyl – D- Glucosamine

ویژگی و مزایا :
به سرعت در محل خشک می شود
زیست سازگار
فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)
دارای خواص آنتی باکتریال بر استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکی B- همولیتیک، سودوموناس، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، کلبسیلا نومونیا

 

موارد استفاده :
قابل استفاده در انواع اسکار در کلیه نقاط بدن شامل:
برش های جراحی
اسکارهای ایجاد شده در اثر تصادف
اسکارهای ناشی از جراحی پلاستیک

 
روش استفاده :
زخم را با کیتو اسکار پوشانده و(روزی 2 یا 3 بار تکرار شود)

هشدار :
از این محصول برای اسکار های تازه تشکیل شده استفاده می شود

 

 

 

بررسی مقایسه قطر زخم و جاي زخم در روز 28 بعد از ایجاد زخم در دو گروه كنترل و كیتو اسكار

 

مقطع هیستوپاتولوژي زخم در گروه كنترل در روز 28 ، حضور برجسته رشته هاي كلاژن ضخیم (نوک پیكان) دیده می شود ( Trichrome×40)

مقطع هیستوپاتولوژي زخم در گروه كنترل در روز 28، پل زدن اپیدرم (نوک پیكان) بدون شاخی شدن دیده می شود ( H&E×10)

 

 

 

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com