Loading ...
close
logo

برون تنی


تصاویر میکروسکوپ الکترونی :

 

 

 

Figure 1 تصویر میکروسکوپ الکترونی- سطح هموفوم
بزرگنمایی: x 100

 

 

Figure 2 تصویر میکروسکوپ الکترونی- سطح مقطعی از ساختار داخلی هموفوم
بزرگنمایی: x 1000

 

 

خلل و فرج موجود در داخل هموفوم، سبب می شود فرآیند بندآوردن خونریزی تسریع شود.

 

تست جذب مایع شبیه سازی شده ی بدن  :

 

ظرفیت هموفوم برای جذب مایع شبیه سازی شده ی بدن

 

درون تنی

 

بررسی های بالینی :

 

مدت زمان توقف خونریزی برای بیماران همودیالیز در سال ( با استفاده از هموفوم و روش های رایج)

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۸-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد