Loading ...
close
logo

 

تست درون تن

 

 

 

 

شکل 1 بررسی مقایسه قطر زخم و جاي زخم در روز 28 بعد از ایجاد زخم در دو گروه كنترل و كیتو اسكار

 

 

 

 

 

شکل 2 مقطع هیستوپاتولوژي زخم در گروه كنترل در روز 28 ، حضور برجسته رشته هاي كلاژن ضخیم (نوک پیكان) دیده می شود ( Trichrome×40)

 

 

 


شکل 3 مقطع هیستوپاتولوژي زخم در گروه كنترل در روز 28، پل زدن اپیدرم (نوک پیكان) بدون شاخی شدن دیده می شود ( H&E×10)

 

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۸-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد