Loading ...
close
logo
کلاس آموزشی کیتوتک در بیمارستان ولایت.شهر دامغان

برگزاری کلاس اموزشی اصول مراقبت از زخم و روش پانسمان های نوین کیتوتک  در بیمارستان ولایت.شهر دامغان

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com