Loading ...
close

 

اسپری ضد عفونی کننده سیلوسپت زخم

اسپری سیلوسپت زخم به دلیل داشتن ذرات نانونقره، قادر به ضدعفونی کردن انواع زخم و از بین بردن  طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا شامل ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها می باشد.


ماده موثره :

نانوکلوئید نقره

ویژگی و مزایا :
   بدون الکل
    بدون رنگ و بو
    دوز ایمن:  625ug/mL
    مدت زمان اثر بخشی:1 دقیقه استاندارد (ISIRI 10504/19851)
    زیست سازگار:
فاقد حساسیت و ایجاد اثر خشکی بر پوست (استاندارد ایزو 10-10993)
فاقد سمیت سلولی  (استاندارد ایزو 5-
10993)
فاقد سمیت ژنی
(استاندارد ایزو 3-10993)

موارد استفاده :
    مناسب ضدعفونی کردن زخم  (حتی قبل از دبریدمان)

 

 

فروشگاه

 

روش استفاده :

   سیلوسپت را بر روی محل زخم اسپری نمایید.این عمل را چندین بار تکرار کنید.پس از مصرف محل را خشک نکنید.

:منابع

Kordestani S, NayebHabib F, Saadatjo MH. A novel wound rinsing solution based on nano colloidal silver. Nanomedicine Journal. 2014 Oct 1;1(5):315-23.

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com