Loading ...
close

 

 

کیتو کاویتی

کیتو کاویتی از فوم بیواکتیو بر پایه کیتوسان است. این پانسمان منـاسب زخـم های عمـیق و حفره ای پر ترشح می باشـد. در زخم های پرتـرشح با آغـشته شدن محتویات پانسمان با ترشحات، ماده مـوثره آزاد شده و با سرعـت  سلول های جدید تولید شده و  بافت آسیب دیده ترمیم  می گردد.

 

ماده موثره :
N-acetyl – D- Glucosamine

 

ویژگی و مزایا :
  افزایش سرعت ترمیم زخم
  قابلیت جذب ترشحات زخم بیش از 8 برابر وزن اولیه 

   غیرچسبنده و بدون آسیب به بافت های در حال ترمیم در هنگام تعویض پانسمان
  زیست سازگار
       فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
       فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)

 

موارد استفاده :
 زخم های عفونی و پرترشح تونلی و حفره ایی مانند:
  زخم بستر
  زخم دیابتیک
  زخم های عروقی

 

فروشگاه

روش استفاده :

 

 

1- زخم را با محلول سیلوسپت ضدعفونی کرده و از خشک کردن آن خودداری نمایید.

2- کیتوکاویتی را داخل حفره قرار دهید . سطح زخم را با کیتوابزوربنت بپوشانید و آن را با کیتوترانس ثابت نمایید.

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۸-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد