Loading ...
close

 

کلسیم آلجینات

 

کلسیم آلجینات یک پانسمان بیواکتیو است  که در تماس با ترشحات زخم  تبدیل به ژل آلجینات شده و محیط مرطوب را برای زخم فراهم نموده و سبب تسریع ترمیم زخم می گردد. این پانسمان به دو شکل نواری و ورقه ایی است که نوع نواری برای زخم های حفره ایی و نوع ورقه ای برای زخم های سطحی مناسب است. این پانسمان برای زخم های عفونی مناسب نمی باشد.

ماده موثره :
کلسیم آلجینات

ویژگی و مزایا :

 غیرچسبنده و بدون آسیب به بافت در حال ترمیم در هنگام تعویض پانسمان 
ایجاد محیط مرطوب مناسب در سطح زخم
زیست سازگار
          فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
          فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)

  قابلیت جذب بیش از 10g/100cm

موارد استفاده :
برای کلیه زخم های سطحی و حفره ای با ترشح متوسط و بالا ازجمله:


  زخم بستر
  زخم های دیابتیک
  سوختگی های درجه 2
  سینوس پایلونیدال

 

فروشگاه

   هشدار :


  کلسیم آلجینات پس از اینکه کاملا به صورت ژل درآمد، باید آنرا تعویض نمود. تعویض آن در مراحل اولیه هر 24 ساعت یکبار و بعد با کم شدن ترشحات و آغاز روند ترمیم هر 48 ساعت یکبار انجام می شود.
  از آلجینات برای زخم های خشک، زخم های پوشیده از اسکار، کاشت جراحی، و یا در سوختگی درجه سوم استفاده نمی شود.

 

 

روش استفاده :

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com